måndag 6 augusti 2012

Laxarna hoppar i Sikfors

Laxvandringen i Piteälven har börjat.
Precis nedanför kraftverksdammen i Sikfors kan fiskarna ses hoppa för att ta sig upp till lekplatserna i biflödet Varjisån.


Fram till månadsskiftet juni/juli hade nästan inga laxar passerat fisktrappan i Sikfors. Men nu har vandringen börjat. Normalt så är det från och med juli som laxarna börjar sin vandring uppströms älven.

Förbudet av laxfiske längs kusten bidrar förstås också till att fler fiskar hittar till sina lekplatser.

Laxtrappan i Sikfors som fiskarna har en del problem att hitta till...

Under juli månad passerade runt 400 laxar fiskräknaren i laxtrappan vid kraftverket i Sikfors. Förhoppningsvis blir det många fler innan sommaren är över.

Tendensen är positiv. Hittills ligger antalet på medelvärdet, på ungefär 1 200 leksugna laxar.

Förra året räknades drygt tusen laxar in. En bra bit under rekordåret från 2004 då nära två tusen laxar passerade Sikfors.

Laxarna i Piteälven tar sig inte förbi Storforsen därför sker leken i biflödet Varjisån.

Statistik över laxvandringen i våra norrländska älvar kan du följa genom att klicka här...TEXT OCH FOTO: TONY BERGLUND