måndag 21 maj 2012

Fisk för 450 kronor kilot!
450 kronor per kilo!
Ja, det kunde Kent Stråhle inkassera för sin fångst i förra årets Sikforsfestival.
I år är det dags igen. Lördagen den 9 juni avgörs den prestigefyllda fisketävlingen i Sikfors.


Med nyinplanterad fisk kommer det att nappa flitigt.Barnfisket för alla mellan 0-13 år inleds i Hamptjärn klockan 14:00. Startavgiften är 50 kronor per barn.
På kvällen börjar den prestigefyllda kampen mellan vuxna i Lomtjärn. Startavgiften är 150 kronor men kan snabbt tjänas in av duktiga fiskare.

Traktortaxi ordnar transporten fram och åter till Lomtjärn. Bara det är en upplevelse.


Förra året blev Kent Stråhle 1 350 kronor rikare på sin fångst. Med tre kilo regnbåge.

- Kul arrangemang. Nu vet man vad snacket på pubkvällen senare i kväll kommer att handla om, sa vinnaren glatt.
Tre stora regnbågar lurade han på kroken. Totalvikten uppgick till tre kilo. Med det vann han hela tävlingen och blev 1 350 kronor rikare plus en draglåda i pris.
- Mycket trevligt, tyckte vinnaren och syftade inte enbart på priset.
- Fisketävlingen var en kul grej.

Kent Stråhle gör en segerintervju med Curth Jonsson.


Redan under tävlingen hade ryktet gått och Kent blev uppringd på mobilen av folk som bokade plats till fiskmiddagen på lördagen.
- Ja, så är det, skrattade Kent.

Så missa inte detta fina tillfälle till en trevlig tävling och chansen till fina priser. Se filmen från förra årets evenemang ovan.

TEXT: TONY BERGLUND  FOTO OCH FILM: STERLING NILSSON
torsdag 10 maj 2012

Mäktig naturupplevelse


Det är få som får bevittna när en björn slår en älg.
Men detta fick en bilist uppleva mitt på dagen, strax efter klockan 15, vid korsningen där Älvsbyvägen möter E45:an strax söder om Kåbdalis, uppger Norrbottens-Kuriren.
Bilisten larmade polisen som i sin tur kontaktade länsstyrelsen som skickade viltvårdare till platsen.

fredag 4 maj 2012

Rasrisk för flera vägar runt Älvsbyn


Trafikverket har gjort en kartläggning över var rasrisken på länets vägnät är som störst.
Flera platser i närhet av Älvsbyn pekas ut.
Det gäller väg 374 i höjd med Sikfors, väg 953 i Sörstrand utanför Vidsel och väg 664 i Nystrand.

Trafikverket har gjort förstudier och kommer att kalla alla berörda till samråd om föreslagna åtgärder. Samrådshandlingar är redan påbörjade vad beträffar Sikfors och Nystrand. Vi har länkat till dem så att du själv kan läsa vilka risker som föreligger, föreslagna åtgärder samt se på fotografier och kartbilder.

När det gäller väg 953 i Sörstrand så ska aktuell vägsträcka utredas inom en snar framtid.

Nedan publicerar vi Trafikverkets sammanfattningar för Sikfors och Nystrand med länkhänvisningar till hela dokument:SIKFORS (Läs hela samrådshandlingen genom att klicka här...)
Förstudien berör väg 374, i Sikfors, med start söder om gården Mossaryd och slut ca 1 km norrut.
Aktuell sträcka av väg 374 är ca 1 km lång och har bärighetsklass BK 1.
Vägen riskerar att drabbas av skred och behöver därför flyttas längre från Piteälven för att bibehålla trafiksäkerheten på vägen.
Åtgärderna innebär att aktuell vägsträcka flyttas österut till mindre skredbenägen mark. Befintlig väg rivs och återgår till skogsmark. Anslutningar till den nya vägen skapas för berörda fastigheter.
Vägens krönbredd på vägen föreslås bli 7,5 m (7 m belagd bredd). Vägens typ av slitlager bibehålls. Ny väg kommer ha samma släntlutning som befintlig väg. Åtgärderna innebär ett vägområde på ca 26 - 30 m.
Den nya väglinjen anpassas så att påverkan i anslutning till bebyggelse minimeras. Konsekvenserna bedöms bli positiva för trafiksäkerhet och innebär att negativa konsekvenser för tillgänglighet, transportkvalitet och regional utveckling undviks. Jämställdhet bedöms inte påverkas av tänkbara åtgärder.
Åtgärderna innebär negativ påverkan på landskapsbilden. Påverkan på naturmiljö blir negativ några år efter den gamla vägen återställts till naturmark. Påverkan på åkermark bedöms bli liten.

NYSTRAND (Klicka här och läs hela samrådshandlingen...)

Förstudien berör väg 664, vid Nystrand, med start norr om Hällan och slut strax före Nystrand. Aktuell sträcka av väg 664 är ca 1 km lång och har bärighetsklass BK 1.
Vägen riskerar att drabbas av skred och behöver därför flyttas längre från Piteälven för att bibehålla trafiksäkerheten på vägen. Åtgärderna innebär att aktuell vägsträcka flyttas västerut till mindre
skredbenägen mark.
Befintlig väg rivs och återgår till skogsmark. Anslutningar till den nya vägen skapas för berörda fastigheter. För detta ändamål kan vissa delar av vägen sparas.
Vägens krönbredd på vägen föreslås bli 7 m (6,5 m belagd bredd). Vägens typ av slitlager bibehålls.
Dikesbotten för den nya vägen flyttas ut genom att en flackare släntlutning i 1:3 anläggs. Åtgärderna innebär ett vägområde på ca 25 m. Vid passage av en djup ravin blir vägområdet bredare, ca 45 m.
Den nya väglinjen anpassas så att påverkan i anslutning till bebyggelse minimeras. Biflöden till Natura 2000-området Piteälven flödesberäknas och passager utformas för att minimera påverkan.
Konsekvenserna bedöms bli positiva för trafiksäkerhet och innebär att negativa konsekvenser för tillgänglighet, transportkvalitet och regional utveckling undviks. Jämställdhet bedöms inte påverkas av tänkbara åtgärder. Åtgärderna innebär negativ påverkan på landskapsbilden. Påverkan på naturmiljö blir negativ några år efter den gamla vägen återställts till naturmark. Påverkan på åkermark bedöms bli liten.

tisdag 1 maj 2012

Firandet av valborg

Lillstrand
Polisen i länet meddelar nu på morgonen att mellan 18.00--05.30 har 202 händelser inrapporterats till ledningscentralen och 33 personer har frihetsberövats. Det har varit en stökig kväll och natt i länet med mycket fylla och bråk. Polisen har fått ingripa vid flera ungdomsfester i Luleå och Boden där det uppstått bråk med flera fall av misshandel som följd.
Älvsby Ryttar Förening
Men i Älvsbyn var det dock lungt på alla de utannonserade platserna runt Älvsbyn. Vi besökte Älvsby Ryttar Förenings anläggning vid Övra Byn där man redan vid 18 tiden tände årets Majbrasa. 100 talet besökare verkade trivas i det soliga vädret, men den hårda vinden fick många att återvända rätt så snart då brasan inte värmde lika bra. 
Älvsby Brasset
Vid Lillstrand samlades hundratals besökare och kanske inte minst våra nyinflyttade Älvsbybor till en musikalisk höjdare med Älvsby Brasset, korvgrillning och braständning. Börje Andersson var en nöjd ledare för Älvsby Brasset som sa. - Ja !
Börje Andersson
De är duktiga men tyvärr är det många av de äldre som nu lämnar gymnasiet så vi får väl börja om på nytt igen nästa år. Tilläggas bör att Älvsby Brasset skall ut på en Sverigeturne med blandannat besök i värmländska Torsby de närmaste veckorna.
Stilstudie i Kubb
Vid Olstorpet Värdshus & Vildmarkscamp startade redan vid 14 tiden en Kubbturnering med 8 fyramannalag med deltagande lag från både norr- och västerbotten. En tävling som gick i seriespel, till semi och finalavgörande vilket ännu vid 17 tiden pågick.
Lotteri i Olstorp
De 60 tal gästerna vid Olstorpet roade sig utöver Kubbtävlingen med aktiviteter som mingel, lotterier, grillning av hamburgare, bakning av Pizza eller att äta en god bit mat inför braständning, bad i badtunna och fortsatt samvaro in mot de sena timmarna.
Mums..Hamburgare
Finalspelet mellan några av de yngre lagen som såg fram mot de fina priserna som stod på spel eller vad sägs om ett presentkort på boende på Olstorpet för 4 pers inkluderande badtunna och bastu.
- Kanske helt FF ! (Föräldrafritt) som en av de yngre uttryckte det hela.

Segrande lag heter "Gaylords" blir det FF mån tro...
Text och Foto: Sterling Nilsson

Bildextra från Valborgsmässoaftonen i Älvsbyn.
Stilstudie i att träffa Kungen i kubb


Älvsby Brasset fyllde Lillstrand

Älvsby Ryttarförening


Vårtalet i Lillstrand

Att göra upp eld är inte alltid det lättaste, men med lite hjälp går det

Yxa är ett bra hjälpmedel