måndag 16 april 2012

Naturfilmskväll i Granträsk Byagård

Den samlade naturälskarskaran
För en tid sedan var det filmdags i Granträsk Byagård.Byaföreningen hade tillsammans med ABF Norr Älvsbyn bjudit in Karl-Gustaf (Kalle) Hedberg från Boden att visa två av sina naturfilmer.
Karl-Gustaf Hedberg berättar om sin kärlek till naturen före filmvisningen
Karl-Gustaf Hedberg berättar om sin kärlek till naturen före filmvisningen
Den ena filmen heter ”Tillbaka till mina barndomsmarker” och visar natur och djur från Haradsområdet. Vi fick se Tjäderspel, orrspel, ugglor, svanar och mycket annat av en härlig natur med utgångspunkt från Kalles skogskoja i sin barndoms marker.Den andra filmen heter ”På tröskel till Sarek” och visar hur det ser ut i Laitauredeltat eller mera populärt kallat Rapadalsdeltat. Från information om hur
mycket slam som varje år forslas ner från Sarek till ståtliga älgar och björnspår samt utsikten från den mäktiga Skierffeklippan.
Ann-Sofi Viklund basar i köket för att förplägnaden till pausen blir god
I båda filmerna framhåller Kalle sin åsikt att vi borde återgå mera till naturen och vistas mindre i köpcentra. Vi har ett speciellt ansvar att lära våra barn att uppskatta naturen och läras sig om djurlivet, anser han. Kalle berättade också att han håller på med en ny film där björn förekommer i olika situationer.
Fanny Viklund sätter pålägg på smörgåsarna
I pausen mellan filmerna sålde Byaföreningen kaffe/te och smörgås + godbit som alla lät sig väl smaka av. Barnen fick saft. De kom ungefär 50 personer till denna mycket trevliga kvällsföreställning, de flesta var bybor men några var naturälskare ”utifrån”.

Text och Foto: Göran Lundström/Granträsk Byaförening

fredag 13 april 2012

Låga halter av kvicksilver i fisken från Korsträsk


Abborrarna i Korsträsk innehåller låga mängder kvicksilver. Lägre än på andra platser i länet.


Matfisk är den största källan till exponering för kvicksilver som vi utsätts för. I samarbete med Vattenråden i Norrbotten har länsstyrelsen samlat in matfisk från olika sjöar och vattendrag för att analysera kvicksliverhalterna. Abborrarna som fiskades upp i Korsträsk var, glädjande nog, bland de minst förgiftade!


Under 2011 genomförde Vattenråden och Länsstyrelsen en mätkampanj av kvicksilver i matfisk i Norrbotten. Fisk är den största källan till exponering för kvicksilver via livsmedel. Det är framförallt insjöfisk som kan ha höga halter av kvicksilver. Undersökningen är därför viktig i ett folkhälsoperspektiv och även för uppföljningen av miljömålen.

Vattenråden stod för att välja ut populära fiskesjöar och vattendrag samt vilka fiskarter som skulle mätas. Fisket utfördes av privatpersoner som bor vid sjön eller har annan anknytning till vattnet. Länsstyrelsen stod för analyser och sammanställning av resultat.
Sammanlagt 112 fiskar från 23 olika sjöar och vattendrag i länet skickades in för analys. Från de flesta sjöarna har abborre samlats in och från några områden har gädda, öring, sik, harr och gös analyserats.

Kvicksilver i fiskköttet (filén) har analyserats på samtliga fiskar och längd och vikt har noterats.

Resultat
I de allra flesta lokalerna var kvicksilverhalten under gränsvärdet som gäller för livsmedel, det vill säga lägre än 1,0 milligram/kg (mg/kg) som gäller för gädda och 0,5 milligram/kilogram som gäller för övriga arter i studien.

Sammanlagt 16 fiskar från 8 olika sjöar och vattendrag visade på halter över gränsvärdena. De ligger i det kustnära området där vi sedan tidigare vet att kvickilverhalterna är förhöjda. Det var enbart gös och abborre som visade på halter över gränsvärdet. De lägsta uppmätta halterna påvisades i öring, sik och harr.

Livsmedelsverkets kostråd gäller oavsett vilken kvicksilverhalt som fisken har. Personer som äter egenfångad abborre, gädda, gös eller lake oftare än en gång per vecka, kan få i sig kvicksilvermängder som på sikt kan skada hälsan. För kvinnor försöker bli gravida, är gravida eller ammar, gäller att man inte bör äta fisk som kan innehålla kvicksilver oftare 2-3 gånger per år.

Läs hela rapporten genom att klicka här...

Brännberg överlever

Längs den gamla Bodenvägen från Älvsbyn har vi byn Brännberg som ligger nästan en mil närmare Älvsbyn än sin egen centralort Boden. En by som de senaste åren kämpat mycket för sin överlevnad med sina ca 150 innevånare.
För ett antal år sedan hade man skola, dagis, affär och en träindustri i Byn. I dag så är allt detta ett minne blott och i dagarna har Bodens Kommun lagt ut skolan på anbud.
Skolan i Brännberg i dag till salu.
En ekonomisk förening drev affären i byn, men den lades ned på grund av dålig lönsamhet. Stora delar av den arbetsföra befolkningen pendlar till Boden, Luleå eller Älvsbyn vilket gör att inköpen sker innan man pendlar hem. Arbetet i och kring byn har drastiskt minskat.
Affären
Många far till Älvsbyn för att handla för det är både närmare och enklare än moderkommunen Boden.
- Där finns det ju minst lika stort och bra utbud som i Boden och så hittar man ju alltid någonstans
att parkera och det är så gemytligt lungt, säger en äldre kvinna som är ute på promenad då vi besöker Brännberg.
 
Två bussturer mot både Älvsbyn och Boden går dagligen och under skoldagar dubbleras turerna, tågen har slutat att stanna vid stationen sedan länge. Men en viss ökning av resandet mot Älvsbyn har skett sedan antalet turer blivit fler som gör att andra än bara byns skolelever åker dit.

En del fastigheter har under åren bytt ägare, där även andra nationaliteter tillkommit. Ett helt hus håller just nu på att lämna byn för att sättas upp i bostadsbristens Kiruna.

Men vad händer då i Brännberg ?  Ja, man försöker aktivera en hel del verksamhet för byborna genom en byaförening och det bakas i bagarstuga, ser på större evnemang på tv och gymtränar på byns träffpunkten som är byns skola ännu så länge, då den senare eventuellt blir såld vet ingen vad som händer.

Nu har byn även långt gångna planer på att bygga ett eget bredbandsnät och att komma ut med egen hemsida samt vara aktiva på facebook.

Text och Foto: Sterling Nilsson

lördag 7 april 2012

Vildmarkscampingen som lockar folk från hela världen

Olstorpets värdshus & vildmarkscamping utanför Vistträsk lockar gäster från hela världen.
Under påsken finns gäster från både Tyskland och Frankrike på plats.
Före jul hade till och med australiensare hittat till de djupa skogarna utanför Älvsbyn.

- Det är full rulle, vilket förstås känns bra, säger Benny Karlsson som driver anläggningen tillsammans med sambonm Lotta Nilsson.

Under påskehelgen har också Olstorpet många bil- och skoterburna dagsbesökare.

Olstorpet är vackert beläget intill Avaträsket. Kanske värt ett besök för dig med..?

Nedan kan du se på ett bildvep från anläggningen.
Mer information hittar du genom att klicka här...


FOTO: STERLING NILSSON

Olstorpet fick påskbesök av en varg

Rejäla tass-avtryck hade vargen lämnat efter sig.

Olstorpets värdshus & vildmarkscamping fick en lika oväntat som ovanlig besökare på skärtorsdagen.
En varg passerade alldeles intill anläggningen.
- Vi såg att en viltvårdare från länsstyrelsen kom på snöskoter. Vi blev nyfikna på vad han gjorde och fick veta att en varg vandrat förbi, berättar Benny Karlsson som driver Olstorpet tillsammans med sambon Lotta Nilsson.


Vargen hade följt vägen ner mot Olstorpet.Viltvårdaren från länsstyrelsen hade spårat vargen. Möjligen kan det handla om samma djur som förra helgen sågs mellan Kåbdalis och Storforsen.

Möjligen var det tamrenen "Ulla" som lockade vargen till
Olstorpet..?


Vargen hade passerat alldeles intill Olstorpet trots att anläggningen i helgen har fullt med gäster. De som bor i stugorna kommer från Frankrike, Tyskland plus en del tillresta från Luleå. Under påskhelgen gästas också torpet av många skoter- och bilburna dagsbesökare.

Kanske var det Olstorpets tamren, vaijan "Ulla", som tilldrog sig vargens intresse..?

Efter att ha passerat Olstorpet begav sig vargen ut på Avaträsket.

Fakta varg:
Varg, gråvarg eller ulv (Canis lupus) är ett rovdjur med spridning över en stor del av världen. Vargen är det största hunddjuret och en fullvuxen varg väger vanligen 30 till 50 kg, med extremfall på upp till 90 kg.

En gång i tiden var arten världens mest spridda däggdjur men har utrotats i stora delar av Västeuropa, södra Asien, i Mexico och stora delar av Nordamerika.

Varg uppträder främst, men inte enbart, i vildmark. Dess utbredningsområde har reducerats kraftigt genom avsiktlig förföljelse på grund av vargens predation av vilt och tamboskap, tillsammans med rädslan för attacker mot människan. Lokala populationer är fortfarande hotade, främst på grund av genetiska flaskhalsar på grund av populationsfragmentering.

Den globala populationen är dock inte hotad. Arten har ett relativt stort utbredningsområde och populationen är stabil och kategoriseras därför som livskraftig av IUCN sedan 2004.

Vargen är ett socialt rovdjur som lever i familjegrupper som består av par, deras ungar och ibland även adopterade subadulta individer. De lever främst av hovdjur som de jagar genom kortare utmattningsjakter.

Över hela utbredningsområdet är den en typisk toppredator och endast människan och tiger utgör ett hot. Genetiska studier visar att vargen är dessutom stamfader till hunden. En mängd underarter är beskrivna men det faktiska acepterade antalet är under diskussion. I områden där människan och vargen möts förekommer en mängd folkloristiska uttryck kring, och mytologi och kultur om vargen, både positiv och negativ.

TEXT: TONY BERGLUND   FOTO: STERLING NILSSON

tisdag 3 april 2012

Köper rosor till sin sambo varje fredag

Varje fredag köper Anders Jansson, ägare av Norrbottens Bildemontering i Storsund, rosor till sin sambo Marlene Berglund.


- Tidigare arbetade jag jämt i firman. Det är Marlene som som ensam fostrat barnen. Så rosorna är ett tecken på uppskattning från min sida.
Tidigare brukade Anders, till hennes fördelsedagar, också köpa samma antal rosor som de år hon fyllde.
- Men vid 50 så fanns det inga vaser som räckte till.
Anders Jansson är ett gott föredöme för oss män.
- Kanske, men jag älskar själv rosor, säger Anders med ett skratt.

TEXT: TONY BERGLUND   FOTO: STERLING NILSSON