torsdag 9 september 2010

Vad är detta för djur?

Vad är detta för djur?
Vad är detta för djur som simmar i Burforsälven; en mårdhund, bisamråtta, bäver eller någonting annat?
Djuret fotograferades av Uno Westerlund från hans älgpass i tisdags med start från hans jakttorn
- Jag har visat naturkunniga i jaktlaget som tippar på mårdhund. I alla fall har det en sådan storlek, berättar Uno.
Nu vill han ha hjälp av Älvsbyn.just.nu:s läsare att identifiera djuret.
Har Du svaret..?

Denna stämningsfulla dimbild uppåt älven togs vid samma tillfälle.
FOTO: UNO WETERLUND