måndag 13 september 2010

Tvärån bygger egen byagård - en krona för marken

Skolan i Tvärån för dyr att driva för byns intresseförening.
Intresseföreningen i Tvärån har tackat nej till att ta över skolhuset i byn.
I stället väljer föreningen att satsa på en egen byagård.
Kommunförvaltningen gillar idén och erbjuder mark för en krona!

Tvärån satsar istället på egen byagård i anslutning till bagarstugan.
Skolan i Tvärån användes senast som förskola. Sedan verksamheten lades ner står den stora byggnaden tom.
Kommunen erbjöd då att byns intresseförening skulle få överta densamma. Men föreningen anser sig inte ha de pengar som behövs för att underhålla och betala uppvärmningen för den stora skolbyggnaden med två våningar och källare.
I stället vill intresseföreningen bygga ut bagarstugan i byn till en byagård. Marken som behövs till detta erbjuder alltså kommunen för en krona!