måndag 25 juni 2012

Sveaskog samlar 18 skogsländer i StorforsenDen 26-28 juni samlas representanter för 18 statliga skogsföretag i Storforsen för att diskutera skogens framtid och lära sig mer om svenskt skogsbruk. Sverige och Sveaskog står för första gången värd för denna konferens - European State Forest Conference. De deltagande länderna äger tillsammans en tredjedel av all skog i Europa.

- European State Forest Conference är ett viktigt forum för utbyte av erfarenheter mellan Europas ledare för de statliga skogsföretagen, i synnerhet nu när skogen kan bidra med så många svar på vår tids utmaningar, säger Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog och ansvarig för konferensen.

Till Storforsen kommer ett 50-tal deltagare från 18 olika länder. Konferenserna är ett tillfälle för ledarna för de statliga skogsföretagen att träffas och ge varandra insikt i de olika ländernas varierande förutsättningar och utmaningar. Sammanlagt kommer tolv vd:ar från de 18 skogsbolagen att vara representerade.

Foto: SVEASKOG/CARL-JOHAN ERIKSSON

På programmet står bland annat en heldagsexkursion i Storforsen samt en konferens med föreläsningar. Deltagarna kommer att få se hur Sveaskog bedriver ett skogsbruk utifrån de svenska förutsättningarna vad gäller klimat, ekosystem och skogshistoria.
- Vi kommer också att berätta om de svenska erfarenheterna av utvecklingen kring biobränslesektorn. Ett viktigt samtal att föra blir också skogens roll som kolsänka och hur en ökad tillväxt i skogen är positivt ur ett klimatperspektiv, säger Herman Sundqvist.

Inledningsanförandet hålls av Sveaskogs vd P-O Wedin på kvällen tisdagen den 26 juni.