onsdag 21 december 2011

Invånarna i Vistträsk tänker kämpa för att rädda byns skola

Invånarna i Vistträsk köper inte förslaget att byns skola ska läggas ner. På måndagen samlades ett stort antal bybor i byagården för att gemensamt ta upp kampen för skolans bevarande.
- Vi tänker kolla fakta och syna kommunens argument, säger Sara Bohlin.

För tillfället har skolan i Vistträsk 19 elever. Om två år har antalet minskat till elva om inga barnfamiljer flyttar in.
En politisk majoritet har föreslagit att skolan läggs ner och att undervisningen för barnen i Vistträsk flyttas till Vidsel.

Ett av argumenten är att elevantalet blivit för litet vilket skulle hota kvaliteten på undervisningen och det sociala samspelet för barnen.

- Är det verkligen så? Och har kommunens ansvariga räknat rätt vad beträffar elevantalet? Finns de fyra barnen från Storsund med i beräkningarna, undrar Sara Bohlin som tillsammans med Jonas Marklund, Anders Isaksson och Lisa Berggren är sammankallande i den grupp som bildats för att rädda skolan.

- Vi ska kolla födelsestatistiken, vad skolan kostar att driva och vad en flytt av eleverna får för konsekvenser, förklarar Bohlin.

Enligt Vistträskborna själva så är skolan i byn billig i drift. Den gamla brann ner i mitten av 1990-talet och den nya som uppfördes är modern på alla sätt.

Nästa steg blir att bjuda in ansvariga tjänstemän och politiker till en träff efter nyårs- och trettonhelgerna.
- Det finns många frågetecken som behöver rätas ut.

TEXT: TONY BERGLUND FOTO: SARA BOHLIN

Annons:


Julhandla på Nilssons Bygg i Vistträsk