lördag 25 juni 2011

Gamla vrak i dammen

Just nu rensas dammluckorna vid kraftverket i Sikfors från bråte och annat som följt med strömmen.
Bland annat plockades denna gamla gistna eka upp.
Piteälven tar ett och annat med sig på sin färd mot havet.
"Städmaskinen" som rensar bråte från dammluckorna.

FOTO: STERLING NILSSON